השפעת התקשורת הזוגית על הילדים:

מאת: ליאת רוזנשטיין - יועצת זוגית, אישית ומשפחתית.


 למערכת היחסים הקיימת בין בני הזוג יש השפעה ישירה על ילדיהם, הן בהיבט הרגשי והן בהיבט האישיותי.
כאשר בני הזוג מתייחסים בכבוד, בהערכה ובסובלנות זה לזו וזו לזה, הרי שילדיהם לומדים תקשורת זוגית חיובית.
כאשר התקשורת הזוגית מלווה בהתחשבנות, הענשה, היעדר כבוד הדדי ואלימות מכל סוג, הרי שתקשורת זו נטמעת בתהליך הלמידה של הילדים.

במקרה של תקשורת נכונה ובריאה בין בני זוג, לרב אנו עדים לכך שקיים שיתוף פעולה תקשורתי גם אל מול הילדים. הילדים יודעים שההורים הם חזית אחידה ויציבה. במקרה שכזה אחדות ההורים ותחושת היציבות יחזקו את תחושת הביטחון של הילדים, וישפיעו ישירות על עיצוב אישיותם.
ילד שחווה הורים המתקשרים נכון, לומד לתקשר נכון ביחסיו מולם ואל מול אחרים. 
היו מקרים בהם זוגות במשבר הגיעו לייעוץ ואמרו: "הילד מדבר אלי מאוד לא יפה, הוא אפילו משתמש במילים הנוראיות שאשתי אומרת לי". הילד למד, ואת זה הוא מיישם. הבעיה מתחילה בתקשורת שקיימת בין בני הזוג.

במקרה של תקשורת לא נכונה ולא בריאה בין בני זוג, תחושת היציבות בבית מתערערת. פעמים רבות הילדים חשים שהיות והקשר הזוגי של ההורים אינו יציב, הבית אינו בהכרח מקום בטוח. הפרשנות הרגשית שנותנים ילדים לוויכוחים ולהתפרצויות הקיימות בין ההורים, היא לעתים מאוד חמורה ומאיימת. הדבר משפיע על הביטחון העצמי של הילד ועל אישיותו באופן ישיר.
ישנם מקרים בהם ילד בוחר לברוח מהבית שהפך בעיניו ל"שדה קרב" בו יש יותר מידי נפגעים. ישנים מקרים בהם ילד בוחר לקחת על עצמו את תפקיד המבוגר האחראי, במחיר של כעס עמוק ותחושת נטישה מסוימת. ישנם ילדים שמבטאים החוצה אלימות בבית הספר, או מפסיקים באופן פתאומי להשקיע בלימודים. ישנם ילדים שמסתגרים או לחלופין מחצינים החוצה מעבר לרגיל.

הבנת חשיבות התקשורת הזוגית אל מול הילדים, היא הבנה הכרחית וחשובה, והיא חלק בלתי נפרד מהאחריות שלנו כהורים.
התקשורת הזוגית בבית היא המפתח ליחסים של ילדינו עם חבריהם, עם בני זוגם בעתיד ואיתנו.
כמו כן היא משפיעה על הביטחון העצמי של הילד, על אישיותו ועל המשך דרכו בחיים.

לכן, אם התקשורת הזוגית שלכם אינה נכונה, הבינו שהיא משפיעה לא רק עליכם, אלא גם על ילדיכם, וקחו על כך אחריות אמיתית בדרך לשינוי. אפשר לחיות אחרת.

ליאת רוזנשטיין - יועצת זוגית
© כל הזכויות שמורות